Bọc ghế da xe Hyundai

XE 04 CHỖ

  • Simili: 2.600.000đ – 3.500.000đ
  • Da công nghiệp 70%: 4.000.000đ
  • Da công nghiệp 100%: 5.000.000đ
  • Da Ý (da thật): 11.000.000đ

XE 07 CHỖ

  • Simili: 3.500.000đ – 4.500.000đ
  • Da công nghiệp 70%: 5.000.000đ
  • Da công nghiệp 100%: 6.000.000đ 7.500.000đ
  • Da Ý (da thật): 13.000.000đ
Danh mục: