Phim cách nhiệt NTECH

Bảng giá dán phim cách nhiệt NTECH (Hàn Quốc)

XE 4 CHỖ

+ Tiêu chuẩn: 3.200.000đ

+ Cao cấp: 4.300.000đ

+ CERAMAX UV400: 6.800.000đ

+ CERAMAX DIAMOND: 7.900.000đ

XE 7 CHỖ

+ Tiêu chuẩn: 3.600.000đ

+ Cao cấp: 5.000.000đ

+ CERAMAX UV400: 8.000.000đ

+ CERAMAX DIAMOND: 9.300.000đ

Danh mục: